Naši osiguranici

Triglav osiguranje a.d. Banja Luka je dio Grupe Triglav. Jedna od osnovnih vrijednosti Grupe Triglav je odgovornost - prema društvenom i prirodnom okruženju, odgovorno poslovanje, ali prije svega odgovornost prema svojim zaposlenima. U okviru kontinuirane brige o zaposlenima, Triglav osiguranje a.d. se odlučilo ponuditi zainteresovanim radnicima mogućnost dobrovoljnog penzijskog osiguranja. Dodatni prihodi za sigurniju budućnost će sigurno motivisati zaposlene, a motivisan i angažovan kadar je jedan od ključnih faktora uspjeha Triglav osiguranja.
Matej Žlajpah, direktor,

Triglav osiguranje a.d. Banja Luka
Sama ideja dobrovoljnog penzijskog fonda nije novost, ovakav vid štednje u razvijenim evropskim zemljama postoji već odavno i bilo je krajnje vrijeme da postane dostupan i nama u Republici Srpskoj. Posebnu pažnju privlači riječ dobrovoljni jer ja kao poslodavac nikome ne namećem ovu ideju, sve je na dobrovoljnoj bazi u skladu sa željama i mogućnostima zaposlenih. Prednost predstavljaju poreske olakšice i naša firma je podržala ovu inicijativu jer smo uvidjeli mogućnost dodatnog stimulisanja zaposlenih. Živimo u nesigurnom vremenu i nažalost ne možemo računati na sigurna primanja u starosti pa je svaka svjesna odluka planiranja raspodjele ličnog dohotka odlika zdravog razuma i društveno odgovornog ponašanja.
Zoran Škrebić, izvršni direktor za finansije,

HI Destilacija Teslić
Jedan od ključnih elemenata uspjeha i stabilnosti Banjalučke pivare čine njeni ljudi. Evropski dobrovoljni penzijski fond nam daje idealnu priliku da pomognemo našim zaposlenima da planiraju svoju budućnost i nakon završetka radnog odnosa. Poreske olakšice u okviru ove šeme, pogoduju nama kao poslodavcima, ali i našim zaposlenima koji će joj pristupiti. Nadamo se da će svi naši zaposleni pristupiti Fondu i vršiti redovne uplate u narednim godinama i time uticati na povećanje finansijske sigurnosti nakon penzionisanja.
Nicholas Penny, direkor,

Banjalučka pivara a.d. Banja Luka