Postanite član

Individualno članstvo

Član Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda može biti svako punoljetno fizičko lice, domaće ili strano bez obzira na godine, zdravstveno stanje i radni odnos. Član fonda ne mora biti i lice koje uplaćuje doprinose. Ugovor o članstvu, bez obzira ko je obveznik uplate, isključivo potpisuje član fonda.

Prije nego što se odlučite da se učlanite u Evropski dobrovoljni penzijski fond potrebno je da se upoznate sa Prospektom Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda. Prospekt sadrži sve bitne podatke koji se odnose na investicionu politiku, finansijski položaj fonda, naknade koje se naplaćuju, ugovorna prava i obaveze članova fonda i Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom i dr. 

Zaključivanje Ugovora o članstvu je veoma jednostavno i brzo. Kontaktirajte nas telefonom, e-mail-om ili lično kako bi sa našim predstavnikom definisali sve detalje u vezi sa potpisivanjem ugovora. Ugovor o članstvu možete zaključiti u prostorijama Društva ili na način koji dogovorite sa našim predstavnikom. 

Članstvo preko poslodavaca

Pored individualnog članstva u na osnovu ličnih uplata, ukoliko ste zaposleni, članstvo u Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu možete ostvariti i na način da će poslodavac uplaćivati doprinose na individualni račun svog zaposlenog. Iskustva zemalja u regionu govore da je velika većina članova upravo zaposleni, u čiju korist poslodavci, pored obaveznih doprinosa u PIO fond, uplaćuju i doprinose u dobrovoljne penzijske fondove. Postoji više motiva kojim se poslodavci rukovode prilikom donošenja odluke da na ovaj način stimulišu svoje zaposlene, a najvažniji su poreske olakšice, dodatno nagrađivanje zaposlenih, korporativna društvena odgovornost i povećanje konkuretnosti poslodavaca. Na ovaj način poslodavci obezbjeđuju svojim zaposlenima sigurnost i nakon perioda zaposlenja obezbjeđivanjem dodatne penzije, dok u isto vreme povećavaju motivaciju i lojalnost kod zaposlenih i istovremeno postaju privlačniji poslodavac za nove zaposlene. 

Ugovor o penzijskom planu

Da bi se penzijski plan organizovao, potrebno je da poslodavac kao organizator plana:

  • donese odluku o organizovanju penzijskog plana,
  • zaključi ugovor o penzijskom planu sa sindikatom ili predstavnikom radnika i
  • zaključi ugovor sa Društvom o pristupanju Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu.

Poslodavac je u obavezi da svim zaposlenima ponudi jednake uslove za članstvo u penzijskom planu. Zaposleni može da odbije članstvo koje ni u kom slučaju ne može biti uslov za zapošljavanje ili članstvo u sindikatu ili udruženju. Član penzijskog plana istovremeno je i član fonda, a ukoliko mu prestane radni odnos kod poslodavcca, u mogućnosti je da ostane član fonda ili prenese individualni račun u drugi fond.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske izdaje saglasnost na ugovor o penzijskom planu.

Pravilnik o uslovima i postupku organizovanja penzijskih planova

Ugovor o članstvu s obveznikom uplate

Zaključuju zaposleni i Društvo, a poslodavac se javlja kao uplatilac doprinosa.

Bez obzira za koji se ugovor poslodavac odluči, uživa iste poreske olakšice, dok su članovi fonda uvijek zaposleni, uplate se vrše na njihove individualne račune i oni su isključivi vlasnici uplaćenih sredstava.