Prilika za praksu u Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu

Banja Luka, 14.11.2018

Evropski dobrovoljni penzijski fond, prvi fond ovakve vrste u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nudi mogućnost obavljanja jednomjesečne prakse u periodu januar i/ili februar mjesec.

 

Ukoliko smatrate da su konstantna edukacija u formalnom, neformalnom ali i praktičnom sektoru obrazovanja i rada, proaktivnost, lična odgovornost i samostalni pronalazak posla vaši poslovni ciljevi, onda je ovo prava prilika za Vas!

 

Iskustvo ćete sticati radeći u sve tri oblasti poslovanja Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda:

 

Marketing/prodaja:

-        aktivno traženje potencijalnih klijenata,

-        promocija finansijskih proizvoda i prodaja,

-        praćenje poslovanja komitenata,

-        posjećivanje i prezentacije potencijalnim komitentima, s ciljem sklapanja ugovora

-        predlaganje ugovora,

-        priprema dokumentacije neophodne za zaključenje ugovora,

-        preuzimanje i vođenje dokumentacije o zaključenim poslovima,

-        razvoj i uvođenje usluga,

-        oblikovanje posebnih politika i strategija,

-        proaktivno traženje i ponuda dobrovoljnog penzijskog fonda najzahtjevnijim pravnim licima,

-        promovisanje Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda,

-        istraživanje i analiza tržišta,

-        saradnja sa medijima,

-        održavanje sadržaja na internet sajtu EPF-a,

-        predlaganje promotivnih materijala.

 

Tržište kapitala:

-        uvid u način donošenja Investicione politike EPF-a,

-        način donošenja i realizacije invеsticiоnih оdluka,

-        upravljanje imovinom Fonda,

-        optimiziranje portfelja Fonda,

-        koordinisanje, nadzor i praćenje radnog procesa,

-        komunikacija sa berzom, bankama, kastodi bankama, berzanskim posrednicima i ostalim institucijama tržišta kapitala,

-        istraživanje i analiziranje tržišta za ulaganje sredstava Fonda,

-        izrada prijedloga za odlučivanje u vezi investiranja sredstava Fonda.

 

Računovodstvo i administracija

-        vođenje operativnih poslova Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom,

-        obavljanje administrativno-tehničkih i organizacionih poslova,

-        planiranje, organizovanje i prijem poslovnih posjeta,

-        vođenje zapisnika, izrada izvještaja, sastavljanje dopisa i kompletiranje dokumentacije,

-        koordinsanje sastanaka i organizovanje službenih putovanja,

-        realizovanje poslovnog protokola,

-        rаčunоvоdstvo Društvа i Fonda u sklаdu sа zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа, rаčunоvоdstvеnim stаndаrdimа i intеrnim аktimа Društvа,

-        оbrаčun nеtо vriјеdnоst imоvinе Fоndа,

-        komunikacija sa kastodi bankom,

-        pripremanje izvještaja i analiza za različite korisnike i nivoe odlučivanja,

-        vođenje knjigovodstvenih evidencija,

-        pripremanje računovodstvenih i poreskih izvještaja, obračuna i drugih izvještaja,

-        praćenje, analiziranje i kontrolisanje računovodstvenih i poreskih izvještaja,

-        kontrola knjiženja poslovnih događaja.

 

 

Praksa, u trajanju od mjesec dana (sedmično maksimalno do 16h), će se obavljati u periodu januar i/ili februar u zavisnosti od ispitnih rokova i obaveza studenata. Praksa je volonterskog tipa, a studenti će potpisati Ugovor o obavljanju prakse. Nakon završene prakse Evropski dobrovoljni penzijski fond će pripremiti potvrdu o uspješno obavljenoj praksi. Poseban akcenat u radu tokom prakse biće stavljen na poslove koji su u domenu ličnih sklonosti, interesovanja i opredjeljenja budućih praktikanata.

 

Pridružite nam se!

 

Za prijavu pošaljite nam svoj CV na adresu gordana.drobnjak@epf.ba.

 

Više informacija o Evropskom dobrovoljnom fondu potražite na: http://epf.ba/o-nama


Kontinuitet rasta Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda - Uspješno poslovanje od osnivanja

Banja Luka, 04.07.2024

Redovna Skupština Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Banja Luka održana je krajem juna. Akcionari Društva su jednoglasno usvojili sve predložene odluke. U 2023. godini, Društvo je pozitivno poslovalo, dok je neto prinos Evropskog dobrovoljnog fonda iznosio više od 2%.”Više od 2.600 novih članova pristupilo je EPF-u u...
Više

Prezentacije za zaposlene Poreske uprave Republike Srpske: Više od 800 učesnika na edukacijama

Banja Luka, 22.05.2024

U cilju poboljšanja i efikasnije edukacije svojih članova, Evropski dobrovoljni penzijski fond (EPF) organizovao je u maju 2024. godine niz prezentacija za zaposlene u poreskim upravama širom Republike Srpske. Poreske uprave su dio penzijskog plana Vlade Republike Srpske. Dužnost i obaveza EPF-a je da prezentuje sve važne informacije članovima ustanova i preduzeća koja organizuju pen...
Više

Banja Luka EXPO 2024: Veliki uspjeh i zapaženi rezultati

Banja Luka, 05.04.2024

Najveći sajam privrede u Bosni i Hercegovini, Banja Luka EXPO 2024, održan je od 3. do 5. aprila. Donio je sjajna iskustva i značajne rezultate. EPF je po prvi put bio učesnik ovog sajma, sa uspješnim predstavljanjem i dodatnim pozicioniranjem EPF-a kao prepoznatljivog brenda. Banja Luka EXPO 2024 okupio je brojne privrednike iz Republike Srpske, Federacije BiH, ali i iz zemalja regiona. Ov...
Više

Edukacija za poslodavce iz sektora informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT): Prednosti štednje i poreske olakšice

Banja Luka, 01.03.2024

Stručno predavanje “Unapređenje Paketa Benefita za zaposlene u IKT Sektoru” organizovalo je Gransko udruženje za IKT u saradnji sa Evropskim dobrovoljnim penzionim fondom – EDPF i Područnom privrednom komorom Banja Luka. Predavanje je održano 1. marta, 2024. godine u Banjoj Luci. Izvršni direktor Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom, Zdrav...
Više

Svjetska sedmica investitora: Prilika za edukaciju o finansijskoj pismenosti

Banja Luka, 07.10.2022

Prethodnih par godina svijet se suočio sa velikim izazovima koje je prouzrokovala pandemija virusa COVID-19, za koju još uvijek ne možemo reći da je prošla, a trenutno se svijet suočava sa političkim krizama na globalnom nivou koje se značajno odražavaju na finansijsku situaciju, kako građana kao pojedinaca, tako i globalnih kompanija i država.Obilježavanjem Svjetske sedmice investit...
Više

Zašto dodatna štednja?

Banja Luka, 26.07.2022

Najčešće se sjetimo štednje kada je već kasno, i kada se nađemo u stanju potrebe za nekom ušteđenom sumom koju nemamo. Da se to i vama ne bi desilo, na vrijeme se raspitajte o pogodnostima i prednostim dobrovoljne penzijske štednje.Koliko je štednja važna i aktuelna govore i podaci da se u razvijenim zemljama sa povećanjem BDP-a povećava i procenat izdavanja za &...
Više

Dalji razvoj dobrovoljnog penzijskog sistema

Banja Luka, 17.06.2022

Članovi uprave Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom razgovarali su sa predstavnicima medija u Banjoj Luci Banja Luka, 14.06.2022. - Evropski dobrovoljni penzijski fond trenutno broji više od 37.000 članova kojima se redovno uplaćuje dobrovoljni penzijski doprinos. Broj aktivnih članova postepeno i kontinuirano raste, što govori da takvim tempom raste...
Više

Okrugli sto: KLJUČNI IZAZOVI U ZADRŽAVANJU I NAGRAĐIVANJU ZAPOSLENIH

Banja Luka, 23.03.2022

Okrugli sto održan u Prijedoru pod nazivom “Ključni izazovi u zadržavanju i nagrađivanju zaposlenih” bio je prilika da se prezentuje nekoliko životno važnih tema za privredu. Analiza ”Koliko novca gubite odlaskom jednog zaposlenog?”, ”Kako formulisati strateški kompenzacijski paket – način da se poveća lojalnost zaposlenih?”, te ”Evropski dobr...
Više

EPF završava 2021. godinu sa više od 34.000 članova kojima se redovno uplaćuje dobrovoljni penzijski doprinos

Banja Luka, 27.12.2021

Evropski dobrovoljni penzijski fond završava 2021. godinu sa više od 34.000 članova kojima se redovno uplaćuje dobrovoljni penzijski doprinos. Primjetno je povećanje broja članova, kao i broja poslodavaca koji se odlučuju da nagrađuju svoje radnike za njihovu lojalnost, što je trend koji se očekuje i u narednom periodu. U 2021. godini više poslodavaca je počelo sa uplat...
Više

Svaki deveti zaposleni u Republici Srpskoj je član EPF-a

Banja Luka, 08.07.2021

U Banjaluci organizovano neformalno druženje članova uprave Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom sa predstavnicima medija Banja Luka, 06.07.2021. - Svaki deveti zaposleni u Republici Srpskoj je član EPF-a, tako da Evropski dobrovoljni penzijski fond trenutno broji više od 31.500 članova kojima se redovno uplaćuje dobrovoljni penzijski doprinos. Ovaj broj se...
Više

EPF nagradio povjerenje svojih članova

Banja Luka, 31.03.2021

Evropski dobrovoljni penzijski fond – prvi i još uvijek jedini dobrovoljni penzijski fond u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini prigodnim poklonima se zahvalio za povjerenje članovima fonda – javnim ustanovama iz sektora prosvjete i kulture - kolektivima Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Živinicama kod Kneževa, Srednje stručne škole "Janja" kod Bijeljine i Narodne...
Više

Evropski dobrovoljni penzijski fond u potpunosti rodno ravnopravna kompanija

Banja Luka, 19.03.2021

U znak podrške događaju Ring the Bell for Gender Equality povodom proslave Međunarodnog dana žena, 2021. godine, Banjalučka berza se pridružila ostalim globalnim partnerima i po prvi put, uz podršku IFC ECA ESG programa i Advantis Brokera, sredinom marta organizovala webinar pod nazivom “Održivi razvoj i liderstvo žena”. Cilj webinara bio je podizanje svijesti o značaju d...
Više

Pozitivan stav

Banja Luka, 28.10.2020

Naslov možda miriše na nekog ko je "life coach", meni na TBF i pesmu koja ne misli na "ovaj" virus, ali bar se refren može primeniti i danas.Razlozi zbog kojih većina ljudi, od babe Slavice, kozmetičarke Tanje, do medicinskih stručnjaka i političara, u početku nije ozbiljno shvatila kovid-19 su uglavnom isti, kao i razlozi zbog kojih većina nas još ne shvata ozbiljno klimatske promen...
Više

Snovi od stakla

Banja Luka, 17.10.2020

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) isplaćena u avgustu 2020. godine iznosila je 962 KM, dok je prosječna bruto plata isplaćena u avgustu 2020. godine iznosila 1.494 KM.Razliku između bruto i plate nakon oporezivanja čini obaveza uplatioca poreza i doprinosa državi.Osnovica doprinosa je ukupan prihod obveznika doprinosa (bruto plata), na...
Više

Koliko god da zarađujemo, uvijek moramo da štedimo

Banja Luka, 04.09.2020

Sindikalne organizacije u Republici Srpskoj snažno opredijeljene za dodatnu štednju za treće životno doba Duži period je u Republici Srpskoj postojala inicijativa i pregovori između Društva za upravljanje PREF-om, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Skupne Pokojninske družbe dd iz Ljubljane (Skupna dd), sada Triglav pokojnine dd za zajedničko osnivanje Društva za upravl...
Više

Ostariću, hoću znati

Banja Luka, 04.08.2020

Sudbina mnogih uslužnih djelatnosti je da nikada neće biti prioritet svojim potencijalnim klijentima. Što je potpuno legitimno, jer uvijek ima "nešto preče" i permanentan je nedostatak novčanih sredstava, te se redovno izmiruje samo ono što se mora.Nakon djelimičnog sabiranja gubitaka prouzrokovanih pandemijom, čiji efekti još traju, traže se načini ublažavanja š...
Više

Akumuliranjem sredstava značajno uvećane penzije članovima EPF-a: Prosječna isplata porasla za 50 odsto

Banja Luka, 29.06.2020

Penzije iz Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda (EPF) legle su na račune nekoliko desetina članova, a prosječna isplata iznosi nešto više od 625 maraka.Istakla je to za “Glas Srpske” izvršna direktorica Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Gordana Drobnjak, naglasivši da je najveći do sada isplaćeni iznos dva puta veći od...
Više

Počelo uručenje obavještenja i polisa članovima Penzijskog plana Vlade Republike Srpske

Banja Luka, 08.06.2020

Članovi Penzijskog plana Vlade Republike Srpske su dobili prve uplate od strane poslodavaca, te je Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim fondom a.d. B. Luka u obavezi da dostavi potrebna obavještenja i polise članovima Penzijskog plana Vlade Republike Srpske. Na taj način, Odluka Vlade Republike Srpske o organizovanju penzijskog plana bi bila do kraja sprovedena i u dijelu ob...
Više

Najčešće postavljena pitanja: Penzijski plan Vlade Repubilke Srpske

Banja Luka, 22.05.2020

Evropski dobrovoljni penzijski fond pruža priliku građanima da preuzmu odgovornost za svoje prihode u budućnosti, dobrovoljno i u skladu sa sopstvenim mogućnostima. Ovo je razlog zbog koga je Vlada Republike Srpske, dana 18.07.2019. godine, donijela Odluku o organizovanju Penzijskog plana Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 64/19) za sve zaposlene čije se...
Više

Vanredna situacija kao prilika

Banja Luka, 01.04.2020

Objava pandemije COVID-19 ima privredni, politički i društveni uticaj na globalnom nivou i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) vodi računa kada će je objaviti. Objava pandemije je istorijski događaj, ali nikako ne znači da je virus postao smrtonosniji ili zarazniji, kao ni da je rizik pojedinca veći.Nije moguće sagledati efekte pandemije COVID-19, jer nedostaje pouzdan vremenski okvir k...
Više

Da mi je ova pamet bila

Banja Luka, 25.02.2020

U ovom momentu Republika Srpska je na istorijskom maksimumu što se tiče zaposlenosti, kao i po pitanju prosječne plate (nakon oporezivanja). Posmatrajući samo te dvije činjenice, moglo bi se reći da je jedan od najosjetljivijih odnosa u društvu, odnos radnika i poslodavca, u uzlaznoj liniji, odnosno da se radnik počinje sve više cijeniti. Poštovanje prema poslodavcu je ...
Više

Emocije (ne) upravljaju novcem

Banja Luka, 03.02.2020

Finansijska anksioznost Nisam psiholog, ali volim, ne kažem da znam, da posmatram kako su novac i psiha isprepletani, ne samo na polju ličnih finansija, već kako činjenica da pojedinac nije savršeno racionalno biće iz ekonomskih modela utiče na ekonomske odluke, tržišta kapitala, ali i šire procese.Novac nas sve čini nervoznima, bar s vremena na vreme. Ovo je posebno izraženo ...
Više

Šta ti fali kad ti ništa ne fali

Banja Luka, 10.01.2020

Narodna skupština Republike Srpske je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak i isti je stupio na snagu 18.12.2019. godine. U istom je, između ostalog, propisano da se porez na dohodak ne plaća na iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje do 1.200 KM godišnje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju dobrovoljni penzijski f...
Više

Predstavljene prednosti i oblik štednje Evropskog dobrovoljnog penzionog fonda

Banja Luka, 27.12.2019

Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica i njegovi saradnici sastali su se sa direktorom Odjeljenja za marketing Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda Zdravkom Zečevićem. Povod sastanka je bio informisanje o radu ovog društva i prednostima saradnje i štednje u istom.Direktor Zdravko Zečević rekao je nakon današnjeg sastanka da se nada da će u narednom periodu načelnik...
Više

Dobrovoljno penzijsko osiguranje oslobođeno poreza na dohodak

Banja Luka, 19.12.2019

Poreska uprava Republike Srpske obavijestila je poreske obveznike da je izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koje su stupile na snagu 18.12.2019. godine, propisano da se porez na dohodak ne plaća na iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje do 1.200 KM godišnje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi ...
Više

VIDEO: Tema dana - Evropski dobrovoljni penzijski fond

Banja Luka, 07.11.2019

Gosti Teme dana u programu ATV-a bili su Gordana Drobnjak, izvršna direktorica Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom i Zdravko Zečević, direktor marketinga Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom.Šta znači izdvajanje novca za takav vid osiguranja? Ko ima pravo da učestvuje i koje su obaveze radnika, ali i poslodavaca? ...
Više

Uzmi sve što ti život pruža

Banja Luka, 03.11.2019

Nije izuzetak da se u najvećoj mjeri svi pridržavamo maksime koja je u naslovu. Ili mislimo da je se pridržavamo. Zato što je život samo jedan i, kako kažu čak i osobe koje dočekaju duboku starost, prekratko traje. Takođe, nismo jednom čuli od takvih istih ili sličnih osoba kako se uglavnom kaju što nisu svoj životni vijek iskoristili drugačije, bar u dijelu preuzimanja određenih po...
Više

Informacija o Penzijskom planu Vlade Republike Srpske

Banja Luka, 01.11.2019

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o organizovanju Penzijskog plana za sve zaposlene čije se plate finansiraju iz budžeta Republike SrpskeEvropski dobrovoljni penzijski fond pruža priliku građanima da preuzmu odgovornost za svoje prihode u starosti, dobrovoljno i u skladu sa sopstvenim mogućnostima. Ovo je razlog zbog koga je Vlada Republike Srpske 18.07.2019. godine donijela Odluku o organ...
Više

U susret dobrovoljnoj štednji za dodatnu penziju

Banja Luka, 30.10.2019

Penzijski plan Vlade Republike SrpskeDana 18.07.2019. godine, Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o organizovanju Penzijskog plana Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 64/19) za sve zaposlene čije se plate finansiraju iz budžeta Republike Srpske. U istoj je navedeno da član penzijskog plana može biti lice zaposleno na neodređeno vrijeme u svim minist...
Više

Ne može nam niko ništa

Banja Luka, 23.09.2019

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Republici Srpskoj je prosječna mjesečna plata nakon oporezivanja - neto plata, isplaćena u periodu januar - decembar 2018. godine, iznosila 857 KM. U 2017. godini je prosječna isplaćena bruto plata iznosila 1.331 KM, odnosno 831 KM neto. U 2016. godini isplaćena prosječna neto plata je iznosila 836 KM, tj. bruto plata 1.344 KM.Neto plata isplaćena...
Više

Petrijin vijenac

Banja Luka, 09.08.2019

Iako prikazuje prošla vremena i položaj žene prije mnogo decenija, nekad se zapitam da li je sve suštinski bolje za žene danas. Da li je taj stub na kome, tradicionalno, počiva kuća sam dovoljno stabilan da opstane. Žene su, uprkos ogromnom napretku i sve većoj jednakosti u pravima i zaradama, ipak i dalje osjetljivija kategorija stanovništva, što posebno dolazi do izra...
Više

Budžetski korisnici u Republici Srpskoj od 1. januara 2020. u sistemu dobrovoljnog penzijskog osiguranja

Banja Luka, 22.07.2019

U Banjaluci je 19. jula 2019. godine potpisan Ugovor o pristupanju Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu i Ugovor o organizovanju penzijskog plana Vlade Republike Srpske. Vlada je donijela odluku o organizovanju penzijskog plana za sve zaposlene, čije se plate finansiraju iz entitetskog budžeta.Od 1. januara 2020. godine svi radnici koji primaju platu iz budžeta Republike Srpske moći će i da dob...
Više

Privilegije svima

Banja Luka, 09.07.2019

Činjenica da prosječan radnik ne štedi dovoljno za starost je opšte poznata, te za posljedicu ne može da priušti adekvatan životni standard samo od "državne penzije". Uz produženje životnog vijeka i ostalih demografskih okolnosti, oslanjanje na "privatne penzije" postaje sve značajnije. Automatski pristup u penzijske fondove je dizajniran tako da radnici koji zadovoljavaju odr...
Više

Miloš Grujić: Građani više ne mogu da se oslone samo na obaveznu penziju - alternativa postoji i dostupna je svima

Banja Luka, 01.07.2019

Iz pozicije člana Upravnog odbora Društva za upravljanje Evropskim penzijskim dobrovoljnim fondom mogu reći da EPF već sada ima oko četiri hiljade članova. Pri kraju su dogovori sa još nekoliko sindikata i velikih poslodavaca, poslije čega se očekuje da se ovaj broj do kraja godine udvostruči. Pozitivno je što su članovi fonda prepoznali nužnost privatne štednje u dodat...
Više

Nužnost štednje

Banja Luka, 30.06.2019

"Dugoročna finansijska održivost penzijskog sistema Republike Srpske je ugrožena. U kratkom i srednjem roku poboljšanje može da se obezbijedi ubrzanijim privrednim rastom, povećanjem zaposlenosti i zarada, većim obuhvatom osiguranika, sprečavanjem prijevremenog penzionisanja, smanjenjem sive ekonomije, poboljšanjem fiskalne discipline, tj. naplate doprinosa. Ipak, u dugom roku, prevl...
Više

Učešće na panel diskusiji „Tržište rada-stanje i izazovi?“

Banja Luka, 27.06.2019

Dana 26.06.2019. godine, na panel diskusiji „TRŽIŠTE RADA-STANJE I IZAZOVI?“ 24-28.juni 2019. godine, održanoj u Hotelu Bosna u Banjoj Luci u organizaciji Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske, učestvovali su i predstavnici Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. B. Luka.Unutar Panela II: «Održivost i finansiranje sistema socijal...
Više

Bijeljinskim privrednicima prezentovano dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje

Banja Luka, 15.05.2019

Predstavnici Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda, održali su prezentaciju o trećem stubu penzijskog osiguranja, te o prvom dobrovoljnom penzijskom fondu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini pred bijeljinskim privrednicima u Područnoj privrednoj komori Bijeljina.Prezentacija je bila edukativno – informativnog karaktera, a cilj je bio upoznati bijeljinske poslodavce, privrednike, pred...
Više

Penzijski fondovi - generator razvoja lokalnih zajednica

Banja Luka, 13.05.2019

Tražeći odgovor na pitanje u kojoj mjeri penzijski investicioni fondovi mogu biti u funkciji razvoja lokalnih zajednica sprovedeno je istraživanje koje se fokusiralo na sve realizovane emisije municipalnih obveznica u Republici Srpskoj, te strukturu ulaganja penzijskih fondova u svijetu sa akcentom na strukturu portfelja i djelovanje Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske i Evropskog dobrovol...
Više

Pošte Srpske svojim zaposlenima omogućile članstvo u EPF-u

Banja Luka, 10.05.2019

“Pošte Srpske” potpisale su Ugovor o pristupanju Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu. Ovom odlukom “Pošte Srpske” pokazale su se kao odgovoran poslodavac koji brine o svojim zaposlenima. Ugovorom je predviđeno da poslodavac za svoje stalno zaposlene radnike na njihove lične račune u fondu, bez ikakvih uslova, uplaćuje po 10 KM mjesečno. Radnici mogu da na ...
Više

Najveća sindikalna organizacija u Republici Srpskoj podržava uključenje radnika u sistem dobrovoljnog penzijskog osiguranja

Banja Luka, 09.04.2019

Savez sindikata Republike Srpske i Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom (EPF) a.d. Banja Luka potpisali su Memorandum o razumijevanju i saradnji.Potpisivanjem ovog Memoranduma, Savez sindikata Republike Srpske iskazao je namjeru i opredjeljenost da radi na informisanju, promovisanju, isticanju značaja, prednosti i neophodnosti dobrovoljne penzije. Memorandum je u ...
Više

Automatsko članstvo u penzijskim planovima

Banja Luka, 27.03.2019

Činjenica da prosječan čovjek ne štedi dovoljno za svoju penziju je već duži vremenski period opšte poznata, te to da kao rezultat nedovoljne štednje taj isti prosječan čovjek ne može sebi da priušti adekvatan živorni standard samo od „državne penzije“. Uz produženje životnog vijeka i ostale demografske okolnosti, oslanjanje na „privatne penzije“...
Više

Sindikat uprave Republike Srpske sa EPF-om potpisao Memorandum o razumijevanju i saradnji

Banja Luka, 26.03.2019

Sindikat uprave Republike Srpske i Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom (EPF) a.d. Banja Luka potpisali su Memorandum o razumijevanju i saradnji. Sindikat uprave Republike Srpske će, kako je predviđeno u Memorandumu, putem svojih sindikalnih organizacija stupati u kontakt sa poslodavcima, članovima Sindikata uprave, te zajedno sa EPF-om biti na raspolaganju za sve...
Više

Savez sindikata Republike Srpske opredijeljen za saradnju sa EPF-om

Banja Luka, 15.03.2019

Prezentcija Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda za Savez sindikata Republike Srpske održana je 13. marta u Tesliću. Tokom prezentacije, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić, je naglasila da je Savez sindikata zainteresovan da uplatama poslodavaca u dobrovoljni penzijski fond dođe do povećanja primanja radnika, te da je ovo prvi korak uspostavljanja zajedničke saradn...
Više

Penzije iz Evropskog penzijskog dobrovoljnog fonda legle na račune osam korisnika

Banja Luka, 28.02.2019

Prve penzije iz Evropskog dobrovoljnog fonda u Republici Srpskoj, koji postoji tek nešto duže od godinu, dobilo je osam korisnika, a najveći pojedinačni isplaćeni iznos bio je oko 1.300 maraka. Istakla je to za “Glas Srpske” izvršna direktorica Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Gordana Drobnjak i dodala da korisnici stariji od 58 god...
Više

Doživjeti stotu

Banja Luka, 07.02.2019

Bijelo dugme je davno opjevalo gnjavažu starosti. Danas, kada je dug životni vijek sve izvjesniji, ova tema je predmet ozbiljnih istraživanja i definisanja fiskalnih i drugih državnih politika. Istraživanje Svjetskog ekonomskog foruma [1] je pokušalo da kvantifikuje ovu situaciju. Od polovine XX vijeka, očekivani životni vijek se produžavao u prosjeku za jednu na svakih pet godina, tako da ...
Više

Ekološko i socijalno održivo investiranje - nova prizma ulaganja u BiH

Banja Luka, 27.12.2018

Pojam ESG investiranja (Environmental, social and governance) se odnosi na upravljanje investicijama kroz prizmu etičkog uticaja investiranja i uticaja koje institucionalni investitori imaju u sprovođenju svojih investicija na, prije svega životnu sredinu i socijalne prilike, kao i ulaganje u kompanije koje posebnu pažnju posvećuju korporativnom upravljanju. Posmatranje investicija kroz ESG prizmu...
Više

Doručak s novinarima

Banja Luka, 18.12.2018

Krajem novembra 2017. godine zvanično je sa radom počeo Evropski dobrovoljni penzijski fond (EPF) kada je nekoliko poslodavaca iz javnih i privatnih preduzeća potpisalo memorandum o procesu pristupanja. U proteklih godinu dana Fondu je pristupilo preko dvadeset poslodavaca – malih, srednjih i velikih preduzeća (HI Destilacija, NLB banka, Meridian, Banjalučka pivara, Krajina petrol, Po&scaron...
Više

Štednja za dodatnu penziju mora postati navika

Banja Luka, 26.11.2018

Istraživanje koje je sprovedeno među više od 15 hiljada zaposlenih i penzionera iz cijelog svijeta otkrilo je da smo, u prosjeku, veoma loše finansijski pripremljeni za odlazak u penziju.Koncept odlaska u penziju se mijenja. S obzirom na duži životni vijek čovjeka, države i državni (obavezni) penzijski fondovi su pred sve većim izazovima kako osigurati adekvatne penzije garantovane j...
Više

Prilika za praksu u Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu

Banja Luka, 14.11.2018

Evropski dobrovoljni penzijski fond, prvi fond ovakve vrste u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nudi mogućnost obavljanja jednomjesečne prakse u periodu januar i/ili februar mjesec. Ukoliko smatrate da su konstantna edukacija u formalnom, neformalnom ali i praktičnom sektoru obrazovanja i rada, proaktivnost, lična odgovornost i samostalni pronalazak posla vaši poslovni ciljevi, ond...
Više

O osnivanju EPF-a pred eminentnim pravnicima

Banja Luka, 02.11.2018

Udruženje sudija Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem sudija/sudaca u FBiH, Udruženjem sudija u BiH, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u RS i FBiH, Advokatskim komorama RS i FBiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta organizovali su XIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava u periodu od 23. - 26. oktobra 2018. godine. Predavači su bili eminentni pravnici, poznate sudije, profesori...
Više

Odlaskom u penziju prihodi se smanjuju za trećinu

Banja Luka, 02.10.2018

U Sloveniji su upozorili na nedavnu analizu OECD-a, prema kojoj se ova zemlja po odnosu plata i penzija nalazi na dijelu liste zemalja sa najgorim prosjekom. Penzioneri sa prosječnim primanjima tokom radnog vijeka u prosjeku primaju penziju koja iznosi 79% plate, dok u Sloveniji taj procenat iznosi 59%. Ova razlika nije rezultat manjih isplata iz javnog penzijskog fonda, jer i u zemljama poput N...
Više

Izgovori zbog kojih ne štedite za penziju (II dio)

Banja Luka, 04.09.2018

Postoje mnogi razlozi zbog kojih se razmišljanje o penziji nalazi na dnu ljestvice prioriteta, bilo da je riječ o nama dobro poznatom pristupu „sutra ćemo“ ili „lako ćemo“ ili su ljudi jednostavno previše frustrirani pričom o visini trenutnih penzija. Veoma je lako naći razloge zbog kojih ne štedite za svoju penziju. Pitanje je: Da li želite da budete u...
Više

U RS dobrovoljno penzijsko osiguranje uplaćuje 20 firmi

Banja Luka, 29.08.2018

Direktor Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda Tomaž Završnik rekao je za CAPITAL da je proces pristupanja ili donošenja odluke o pristupanju do sada završilo više od 20 poslodavaca, među kojima su „Krajinapetrol“, Banjalučka berza, „Destilacija“ Teslić, „Triglav osiguranje“, „Autoputevi RS“, „Pošte Srpske&l...
Više

Izgovori zbog kojih ne štedite za penziju (I dio)

Banja Luka, 20.08.2018

Postoje mnogi razlozi zbog kojih se razmišljanje o penziji nalazi na dnu ljestvice prioriteta, bilo da je riječ o nama dobro poznatom pristupu „sutra ćemo“ ili „lako ćemo“ ili su ljudi jednostavno previše frustrirani pričom o visini trenutnih penzija. Budući da su nama penzije izuzetno važne, donosimo najčešće izgovore koje ljudi pružaju kako se ne bi b...
Više

Prezentacija dobrovoljnog penzijskog oisiguranja u okviru seminara Saveza računovođa Republike Srpske

Banja Luka, 11.07.2018

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u periodu od 25. juna do 10. jula organizovao je seminar “Izrada polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj iaktuelnosti vezane za izmjene u poreskim propisima Republike Srpske”. Isti seminar obuhvatioje temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici S...
Više

Penzijski planovi će zadržati kvalifikovanu radnu snagu u RS-u

Banja Luka, 28.06.2018

U Republici Srpskoj (RS) je oko petnaest malih i srednjih preduzeća, sa svojih nekoliko stotina članova, ušlo u sistem dobrovoljnog penzijskog osiguranja – potvrdila je izvršna direktorica Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda Gordana Drobnjak. Uvjerava da će taj broj rasti u narednom periodu. – Procedura priključivanja za velike pravne subjekte traje nešto d...
Više

Radnici su motivisani da štede za dodatnu penziju ukoliko imaju podršku poslodavca

Banja Luka, 28.06.2018

Sa Gordanom Drobnjak razgovarali smo o zainteresovanosti građana i poslovne zajednice za Evropski dobrovoljni penzijski fond, razlici između standardnog i dobrovoljnog penzionog fonda i koliko je siguran novac koji se uplaćuje u dobrovoljni fond. U RS pokrenut je dobrovoljni penzioni fond. Kako je došlo do njegovog pokretanja i recite nam nešto više o njemu i načinu kako on ...
Više

Prezentacija o dobrovoljnom dodatnom penzijskom osiguranju pred članovima Privrednog savjeta opštine Prnjavor

Banja Luka, 30.04.2018

Predstavnici Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda pred Privrednim savjetom opštine Prnjavor održali su prezentaciju o trećem stubu penzijskog osiguranja, te o prvom dobrovoljnom penzijskom fondu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Cilj prezentacije bio je da se predstavnici lokalnih privrednih društava, kao i predstavnici opštine Prnjavor upoznaju sa novim oblikom pe...
Više

Povećan interes za dobrovoljno osiguranje

Banja Luka, 05.03.2018

Predstavnici Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda održali su prezentaciju o trećem stubu penzijskog osiguranja, te o prvom dobrovoljnom penzijskom fondu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini pred članovima Privrednog savjeta grada Bijeljina. Cilj prezentacije bio je da se predstavnici lokalnih privrednih društava, kao i predstavnici Grada Bijeljina i drugih važnih institucija u Bij...
Više

Dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje prilika i za poslodavce i za zaposlene u Republici Srpskoj

Banja Luka, 24.01.2018

Iskustvo iz Slovenije, kredibilitet EBRD-a i podrška PREF-a garant su uspjeha sistema dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj Gospodine Završnik, bili ste jedan od aktera u procesu osnivanja dobrovoljnog penzijskog osguranja u Sloveniji, još 2001. godine. Imajući u vidu iskustvo koje posjedujete, kakav je vaš pogled na prilike u Republici Srpskoj kada ...
Više

Evropski dobrovoljni penzijski fond zvanično počeo sa radom

Banja Luka, 01.12.2017

Evropski dobrovoljni penzijski fond zvanično je danas otvorio svoje prostorije, a svečanosti su prisustvovali predstavnici osnivača Fonda – Evropske banke za obnovu i razvoj, Skupne pokojninske družbe iz Ljubljane i Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske, te poslodavci, predstavnici institucija Republike Srpske i mediji. Ovom prilikom potpisani su memorandumi o procesu pristupanja Evrop...
Više

EBRD i ENEF ulažu u prvi privatni penzioni fond u BiH

Banja Luka, 23.06.2017

EBRD je podržao razvoj upravljanja prvim privatnim penzionim fondom u BiH kroz ulaganje u vlasnički kapital preduzeća za upravljanje Evropskim penzionim fondom (EPF) zajedno s kompanijom Skupna pokojninska družba i Rezervnim penzionim fondom Republike Srpske (PREF). EBRD i Fond za razvoj preduzeća (ENEF) će zajednički uložiti 1.452.000 KM u kupovinu 33% dionica i glasačkih prava u dioničkom dru&s...
Više

EBRD ulaže u razvoj dobrovoljnog penzionog fonda u BiH

Banja Luka, 23.06.2017

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) prva podržava razvoj upravljanja privatnim penzionim fondom u Bosni i Hercegovini kroz ulaganje u vlasnički kapital preduzeća za upravljanje Evropskim penzionim fondom (EPF) zajedno sa kompanijom Skupna pokojninska družba i Rezervnim penzionim fondom Republike Srpske. EBRD i Fond za razvoj preduzeća (ENEF) će zajednički uložiti BAM 1,452,000 u kupovinu 33% ...
Više

EBRD ulaže u prvi dobrovoljni penzijski fond

Banja Luka, 23.06.2017

Banjaluka - Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) prva je podržala razvoj upravljanja privatnim penzijskim fondom u BiH kroz ulaganje u vlasnički kapital preduzeća za upravljanje Evropskim penzijskim fondom (EPF) zajedno sa kompanijom "Skupna pokojninska družba" i Rezervnim penzijskim fondom RS (PREF), saopštili su iz EBRD-a. Dodali su da će zajedno sa Fondom za razvoj preduzeća (ENEF) u...
Više

POČETNA / FINANSIJE EBRD ulaže u prvi dobrovoljni penzijski fond

Banja Luka, 23.06.2017

BANJALUKA – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) prva je podržala razvoj upravljanja privatnim penzijskim fondom u BiH kroz ulaganje u vlasnički kapital preduzeća za upravljanje Evropskim penzijskim fondom (EPF) zajedno sa kompanijom “Skupna pokojninska družba” i Rezervnim penzijskim fondom RS (PREF), saopštili su iz EBRD-a. Dodali su da će zajedno sa Fondom za razvoj ...
Više

EBRD podržala razvoj upravljanja privatnim penzionim fondom

Banja Luka, 22.06.2017

SARAJEVO - EBRD podržala je razvoj upravljanja privatnim penzionim fondom u BiH kroz ulaganje u vlasnički kapital preduzeća za upravljanje Evropskim penzionim fondom (EPF) zajedno s kompanijom Skupna pokojninska družba i Rezervnim penzionim fondom Republike Srpske. EBRD i Fond za razvoj preduzeća (ENEF) će zajednički uložiti 1.452.000 KM u kupovinu 33% dionica i glasačkih prava u dioničkom dru&sca...
Više

U RS počinje s radom dobrovoljni penzioni fond

Banja Luka, 18.05.2017

BANJALUKA – Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzionim fondom trebalo bi da počne sa radom u Republici Srpskoj narednih mjeseci, rečeno je danas tokom sastanka premijerke Željke Cvijanović sa predstavnicima ovog dobrovoljnog penzionog fonda. Predstavnici Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzionim fondom u RS, prvim takve vrste u BiH, čiji su osnivači P...
Više

Štednja za stare dane

Banja Luka, 27.04.2017

U RS do kraja godine počinje da radi dobrovoljni penzioni fond LjUBLjANA - Republika Srpska će uskoro, po uzoru na slovenački, formirati dobrovoljni penzioni fond, a reporteri “Novosti” na licu mesta, u Ljubljani, istraživali su njegove pogodnosti i funkcionisanje. “Skupna pokojninska družba” iz Ljubljane, zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Penzijskim r...
Više

Dodatna penzija za sigurniju starost

Banja Luka, 25.04.2017

Banjaluka - Prvi dobrovoljni penzijski fond u RS donijeće niz pozitivnih efekata, jer će zaposlenima omogućiti dodatne prihode za sigurniju starost, preduzećima jeftin sistem stimulacije radne snage, a državi smanjenje pritiska na budžet za isplatu penzija i kapital za ulaganje. Evropski dobrovoljni penzijski fond (EPF), prvi dobrovoljni penzijski fond u BiH, trebalo bi da počne sa radom i prijemo...
Više

Uskoro sa radom kreće prvi dobrovoljni penzioni fond u RS

Banja Luka, 23.04.2017

Sve manje radnika, a sve više penzionera, uz hroničan manjak para u budžetu, doveli su do ozbiljnih problema u isplatama penzija. Zato bi u Srpskoj uskoro trebalo da zaživi i dobrovoljni penzioni fond, po uzoru na zemlje u okruženju. Nosiće naziv Evropski dobrovoljni penzijski fond, a do kraja avgusta kreće sa radom. Već je održana osnivačka skupština društva, a jedan od tri v...
Više

Dobrovoljni penzijski fond u RS od avgusta

Banja Luka, 21.04.2017

LJUBLJANA, Prvi dobrovoljni penzijski fond u RS trebalo bi da počne sa radom krajem avgusta ili početkom septembra, rečeno je danas na prezentaciji o procesu reforme penzijskog sistema u Sloveniji i planu rada prvog dobrovoljnog fonda u RS. Prezentacija je održana u sjedištu Skupne pokojninske družbe iz Ljubljane koja je zajedno sa Evropskon bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Penzijskim rez...
Više

Uskoro prvi dobrovoljni penzioni fond u BiH

Banja Luka, 21.04.2017

U narednih nekoliko mjeseci nadležni organi Republike Srpske izdat će sve neophodne dozvole za rad Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom i Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda. Početkom aprila u Banjoj Luci održana je osnivačka skupština Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom, nakon čega je sredinom aprila Agenciji za osigu...
Više

Štednja jača penzije

Banja Luka, 07.04.2017

Banjaluka - Stanovnicima Republike Srpske uskoro će prvi put biti omogućeno da putem uplata u dobrovoljni penzijski fond dodatno štede za starost. Veliki korak u tom pravcu napravljen je juče u Banjaluci gdje je održana osnivačka skupština akcionara Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom, što je označilo početak osnivanja prvog dobrovoljnog penz...
Više

Započeo proces osnivanja prvog dobrovoljnog penzijskog fonda

Banja Luka, 06.04.2017

U Banjaluci je danas održana Osnivačka skupština akcionara Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom, čime je formalno započeo proces osnivanja prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u Republici Srpskoj i BiH. Ukupan osnivački kapital iznosiće 4,4 miliona KM, dok je zakonski minimum za osnivanje društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom dva milio...
Više